• Print

Investering DFP

 

Investering

- overvej, hvordan du vil have din pension til at vokse?

 

Dansk Firmapension tilbyder forskellige investeringsmuligheder i samarbejde med Skandia.

 

DFP Produktoverblik

* Kunder med løbende indbetalinger vil dog typisk opleve, at en større og større andel af indbetalingerne vil gå til at sikre et minimumsbeløb på pensionstidspunktet. Det vil medføre en mindre nedtrapning af kundens risiko frem mod pensionstidspunktet. Kunder, der ikke indbetaler løbende, vil typisk have en stabil risikoprofil frem mod pensionstidspunktet.

 

Skandia MATCH - lad eksperterne om at investere for dig

Skandia Match er for den, som gerne vil have pensionspengene investeret, så de matcher den risiko man ønsker at tage. Skandia samarbejder med nogle af verdens bedste kapitalforvaltere, der alle arbejder aktivt for at investere dine penge bedst muligt.

Med Skandia Match får man en personlig investeringsprofil, som tager udgangspunkt i ens liv. Ved hjælp af en risikoanalyse finder vi den investeringsprofil, som passer til ens risikovillighed og opsparingshorisont. Ens risikoprofil vil løbende ændre sig og i takt med dette, tilpasses investeringsvalget.
  

Skandia Livscyklus - investering med automatisk nedjustering af risiko

Skandia Livscyklus er for den, som ønsker at være sikker på, at risikoen ved investering bliver nedjusteret jo tættere man kommer på pensionsalderen. Skandia står for al investering.
  

Skandia BASIC - billigt markedsrenteprodukt

Skandia BASIC er for den, som lægger vægt på lave omkostninger og samtidig ønsker en pension, hvor investeringsbeslutningerne overlades til eksperterne. Skandia har udvalgt en række billige aktie- og obligationsfonde fra hele verden og sammensat dem til fire investeringsprofiler, som kan vælges imellem.
  

Skandia SAFE - investering med sikkerhed

Skandia Safe er for den, som ønsker sikkerhed for ikke at miste de penge, der er indbetalt til opsparing, men samtidig ønsker muligheden for et attraktivt afkast.

Her har man:

  • sikkerhed for et minimumsbeløb til sin pension, der mindst svarer til det, som er indbetalt til opsparing
  • en del af pensionen placeret i aktier og lignende investeringer med mulighed for et højt afkast
  • automatisk forhøjelse af dit sikrede beløb med 2/3 af dit afkast, når markedet er stabilt. I mindre stabile perioder kan der ikke hentes fra det beløb, der løbende er blevet sikret
      

Skandia LINK - invester selv din pension

Skandia Link er for den, som selv ønsker at råde over hvordan pensionspengene investeres. Det er et produkt med stor fleksibilitet og en løsning, hvor du selv er ansvarlig for afkastets størrelse.

Her har man:

  • adgang til mere end 60 fonde fra nogle af verdens bedste fondsforvaltere
  • valgfri fordeling mellem aktier og obligationer
  • gratis handel med fonde fra dag til dag - ingen kurtage eller kursspread
  • Link-Børsen: en personlig side til at følge opsparingen og handle med fonde (fra 06:00-24.00)

 

Skift produkt uden omkostninger

Du kan altid skifte opsparingsprodukt i Skandia og flytte enten fremtidige indbetalinger, din nuværende opsparing til pension eller begge dele. Det er gratis.

Kontakt Dansk Firmapension i dag for at høre mere

Afkast top 3 - en måned